พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
 พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ

 มิสแกรนด์กำแพงเพชรประจำปี 2563 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว เมื่อวันที่ : 14/09/2020

เป็นอีกปีที่ทาง บริษัทพรีดีไซน์ จำกัด ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกับงานประกวด มิสแกรนด์กำแพงเพชร ทาง บริษัทพรีดีไซน์ จำกัด โดยคุณนิพัทธ์ ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็น จุดประสงค์กิจกรรมดังกล่าวที่จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับภาคธุรกิจ ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักจังหวัดกำแพงเพชรไปพร้อมกันด้วย
 BACK


พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
บริษัท พรีดีไซน์ จำกัด 79 อาคารเจียมจรรย์ ชั้น 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : (02)463-4931 โทรสาร : (02)463-4933
สาขากำแพงเพชร 91 ถ.วิจิตร 2  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  กำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ : (055)714-199 โทรสาร : (055)714-635