พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
 พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ

 CSR ชวนน้องมาวาดรูป เมื่อวันที่ : 23/04/2020

กิจกรรม CSR ชวนน้องมาวาดรูป

เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้น้อง ๆ ที่มีฝีมือได้มีทุนการศึกษา

 

ถือเป็นกิจกรรมดี ๆที่ทำให้ได้ช่วยส่งเสริมน้อง ๆได้มีทุนการศึกษาและพัฒนาฝีมือ

...

อีกทั้งเจ้าของบ้านยังได้ร่วมสนับสนุนน้อง ๆไปด้วยกัน

 

สำหรับในครั้งนี้ ภาพวาดโดย

น้องภานุพงศ์ ทรงทัน (นุ) ชั้นปีที่ 3

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 BACK


พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
บริษัท พรีดีไซน์ จำกัด 79 อาคารเจียมจรรย์ ชั้น 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : (02)463-4931 โทรสาร : (02)463-4933
สาขากำแพงเพชร 91 ถ.วิจิตร 2  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  กำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ : (055)714-199 โทรสาร : (055)714-635