พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
 พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ

“เสน่ห์ของงานสถาปัตยกรรมภายใน “
บ่งบอกอัตลักษณ์ และรสนิยมของเจ้าของที่แสดงความเป็นตัวตนได้อย่างดี

Bed room 11
 

Bed room 10
 

Foyer 3
 

Foyer 2
 

Bed room 9
 

Foyer
 

Family Room 1
 

Bed room 8
 

Bed room 7
 

Bed room 6
 

Bed room 5
 

Bed room 4
 Page 2 / 3

พรี ดีไซน์ | รับสร้างบ้านที่บอกถึงความสำเร็จของคุณ
บริษัท พรีดีไซน์ จำกัด 79 อาคารเจียมจรรย์ ชั้น 5 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : (02)463-4931 โทรสาร : (02)463-4933
สาขากำแพงเพชร 91 ถ.วิจิตร 2  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  กำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ : (055)714-199 โทรสาร : (055)714-635